codecs
lame
x86
3.98.4
false
codecs
lame
codec
кодек
кодеки
mp3
LAME 3.98.4 x86
Дата: 22 апреля 2010
Файл: lame3.98.4-libsndfile.zip
Размер: 665 kB